E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków KFS - rezerwa

 

Powiatowy Urząd Pracy  w Sławnie ogłasza  otwarty nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników ze środków Rezerwy Ministra

 

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie

 

Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  (pokój numer 87 a) 

 

 

 

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

 

do momentu wyczerpania limitu środków z Rezerwy Ministra.

 

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017


 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

     przemysłowe, transport i gospodarka  magazynowa oraz opieka zdrowotna i

     pomoc społeczna;
 2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym

     powiecie lub województwie zawodach deficytowych;   
 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować

     wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac  w szczególnych warunkach lub o  

     szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do  emerytury

     pomostowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017

 

1)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy  Kwalifikacji (nie mają matury);
 2)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4)  wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto

      proces restrukturyzacji w rozumieniu    ustawy z 15 maja 2015r. Prawo 

      restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r., poz. 978).

 

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów Ministra i dodatkowo w jednym określonym  przez Radę Rynku Pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać
w PUP w Sławnie pokój 87a (tel. 59 810 02 01 lub 59 810 02 09 )

Aktualność dodana przez: Wojciech Skibiński (2017-08-01 12:46:43) , zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-08-01 12:47:40)
Data wydarzenia : 2017-08-01
Data publikacji : 2017-08-01

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/wydarzenie/159/nabor-wnioskow-kfs-rezerwa