E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Termin składania wniosków:
12.08.2016r.-26.08.2016r.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Oś I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Termin składania wniosków:
12.08.2016r.-26.08.2016r.

 

 

            Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim.

Środki na organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zachęca 

przedsiębiorców i pracodawców z terenu powiatu sławieńskiego,

zainteresowanych organizacją stażu dla osób bezrobotnych, do skłania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 91 lub pod numerem telefonu  (059) 810-02-11

Informacja dla przedsiębiorców i pracodawców

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie zachęca  przedsiębiorców i pracodawców z terenu powiatu sławieńskiego, zainteresowanych organizacją stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, do skłania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych  w ramach projektu współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (I)”

 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 91  lub pod numerem telefonu  (059) 810-02-11