E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków KFS - rezerwa

Powiatowy Urząd Pracy  w Sławnie informuje, że w związku z pozyskaniem kolejnych środków z rezerwy KFS ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a) 

 

 Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od 17.08.2016 r. do 31.08.2016 r. w pok. 97 (Sekretariat) na II piętrze.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków:
12.08.2016r.-26.08.2016r.

 

 

Pierwszeństwo w otrzymaniu wyżej wymienionych środków finansowych

będą miały osoby bezrobotne do 30 roku życia

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Termin składania wniosków:
12.08.2016r.-26.08.2016r.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Oś I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Termin składania wniosków:
12.08.2016r.-26.08.2016r.

 

 

            Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim.