E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków:
24.03.2017 r.-07.04.2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Oś I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Termin składania wniosków:
24.03.2017 r.-07.04.2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

Oś VI Rynek pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

Termin składania wniosków:
24.03.2017 r.-07.04.2017 r.

Kolejny nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza  II nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

 

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej ( zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od 08.03.2017 r. do 22.03.2017 r. w pok. 97 (Sekretariat) na II piętrze.