E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza  III nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

 

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej ( zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od 31.03.2017 r. do 14.04.2017 r. w pok. 97 (Sekretariat) na II piętrze.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia „ ABC Przedsiębiorczości” dla 80 osób bezrobotnych z terenu powiatu sławieńskiego.

Zapytanie ofertowe z załączniki dostępne na stronie internetowej  (zakładka Urząd Pracy->Zamówienia publiczne)

lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Termin składania wniosków od 24.03.2017 r.  do 03.04.2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków:
24.03.2017 r.-07.04.2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Oś I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Termin składania wniosków:
24.03.2017 r.-07.04.2017 r.