E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia

„ Spawacz – metoda MAG (135)” dla 17 osób bezrobotnych z terenu powiatu sławieńskiego  w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2014 – 2020

Oś VI Rynek pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracyoraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej ( zakładka Urząd Pracy, zamówienia publiczne)  lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a) 

 Termin składania wniosków od 30.06.2017 r. do 07.07.2017 r.

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza  nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego  z Rezerwy Ministra

 

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej ( zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od 20.06.2017 r. do 28.06.2017 r. w pok. 97 (Sekretariat) na II piętrze.

Informacja

W dniu 16.06.2017 roku

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

 

jest otwarty w godzinach od 7.30 do 14.30

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach

 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2014 – 2020

Oś VI Rynek pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

Termin składania wniosków:
11.05.2017 r.-24.05.2017 r.