E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków


Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

Termin składania wniosków:
28.10.2015r.-13.11.2015r.

Nabór wniosków

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy
w Sławnie


ogłasza nabór wniosków

o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Refundacje finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla osób
powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej lub kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotne bądź nisko wykwalifikowane).

 

Termin składania wniosków:
28.09.2015r.- 16.10.2015r.

Nabór wniosków na dział.gosp.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy
w Sławnie


ogłasza nabór wniosków

o przyznanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jednorazowych środków  na  podjęcie działalności  gospodarczej i  zrefundowanie  kosztów pomocy  prawnej,  konsultacji  i  doradztwa  

 

Nabór prowadzony jest dla osób
powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne znajdujące się
w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej lub kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne bądź nisko wykwalifikowane)

 

Termin składania wniosków:
28.09.2015r.- 16.10.2015r.

 

Nabór wniosków RPO

Powiatowy Urząd Pracy
w Sławnie

 

ogłasza nabór wniosków
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków:
24.08.2015r.-04.09.2015r.