E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

 

ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

 

Termin składania wniosków do dn.:

22.03.2016r. - 08.04.2016r.

Więcej pod linkiem: LINK

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków:
08.03.2016r.-18.03.2016r.

 

 

 

 

 

Projekt w ramach POWER

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Sławnie  informuje o realizacji projektu


„Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia
w powiecie sławieńskim (II)”

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Oś I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

            Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim.

 

 

W  ramach  projektu  uczestnicy  obligatoryjnie zostaną objęci następującymi  formami wsparcia:

 

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej  osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

 

 • Staże;
 • Szkolenia ABC Przedsiębiorczości;
 • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

Okres realizacji projektu:

 

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

Projekt w ramach RPO

 

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Sławnie  informuje o realizacji projektu

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej
29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

 

Oś VI Rynek pracy,

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo

i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu  pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji.

 

   Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

W  ramach  projektu  uczestnicy  obligatoryjnie zostaną objęci następującymi  formami wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej  osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

 • Staże;
 • Szkolenia ABC Przedsiębiorczości;
 • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy.

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.