E-Zapytanie Klawisze dostępu

Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy :

 

1. nie      utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w  celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie. Pozbawienie  statusu  następuje  na  okres  120  dni  po  upływie  90  dni  od  dnia  ostatniego  kontaktu  z  powiatowym  urzędem  pracy.

2. nie     stawiła  się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został  ustalony między poszukującym pracy a  urzędem, i nie powiadomiła w      terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Pozbawienie  statusu  następuje  na  okres  120  dni  od  dnia  niestawiennictwa.

3. nie      podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała      indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, albo      uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu      umożliwiającego  uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia,      określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych. Pozbawienie  statusu  następuje  na  okres  120  dni  od  następnego  dnia  po  dniu  zaistnienia  zdarzenia.

4. złożyła      wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez  powiatowy  urząd  pracy. Pozbawienie  statusu  następuje  na  okres  120  dni  od  następnego  dnia  po  złożeniu  wniosku.

 

 

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany wyżej okres, ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-01-07 17:20:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45