E-Zapytanie Klawisze dostępu

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Poszukujący pracy – to osoba poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej  lub innej  formy  pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana  w powiatowym urzędzie pracy ( art. 2 ust.1  pkt.22 ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004 r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy ).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:31)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-01-07 17:16:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/przyznanie-statusu-poszukujacego-pracy/43