E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt "Akatywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim" Poddziałanie 6.1.3 POKL

 

Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje o zakończeniu realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim” realizowanego w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 539 osób bezrobotnych z powiatu sławieńskiego do końca 2014 r.

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  • Doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania);
  • Pośrednictwo pracy;
  • Staże;
  • Szkolenia grupowe i indywidualne;
  • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  • Refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Projekt przewidywał objęcie wsparciem 539 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie,

Efektem realizacji projektu miało być podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, przez co najmniej 191 osób bezrobotnych tj. 35%.

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Ostatecznie liczba osób bezrobotnych które otrzymały wsparcie w ramach projektu wyniosła 539 osób (254 kobiety i 285 mężczyzn), w tym:

  • osoby w wieku do 30 lat – 256 osób
  • osoby w wieku powyżej 50 lat – 170 osób
  • osoby niepełnosprawne – 36 osób.

Projekt ukończyło 505 osób bezrobotnych. Efektywność zatrudnieniowa przekroczyła wskaźniki założone w projekcie i wyniosła 342 osoby tj. 67,72%.

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2015-02-04 11:05:08)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2015-02-04 11:07:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-akatywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-powiecie-slawienskim-poddzialanie-6-1-3-pokl/213