E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt "Akatywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim" Poddziałanie 6.1.3 POKL

 

Projekt „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM”

 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 375 osób bezrobotnych z powiatu sławieńskiego do końca 2013 roku.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie, mających znaczne trudności ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, a w szczególności do osób:

Ÿ bezrobotnych do 30 roku życia,

Ÿ bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

Ÿ długotrwale bezrobotnych,

Ÿ osób niepełnosprawnych,

Ÿ osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

Ÿ pośrednictwo pracy;

Ÿ poradnictwo zawodowe;

Ÿ indywidualne plany działań;

Ÿ staż u pracodawcy;

Ÿ przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

Ÿ szkolenia, takie jak:

 

-

ABC przedsiębiorczości 

-

 Prawo jazdy kat. C

-

Operator wózków widłowych

-

Spawacz MAG

-

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat C+E

-

Opiekunka osób starszych z nauką jęz. niemieckiego

-

Opiekunka do dzieci w wieku przedszkolnym

 

Ponadto uczestnicy projektu mogli ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania poszczególnych form wsparcia.

 

  W toku realizacji wprowadzone zostały 2 zmiany do projektu, dzięki którym udzielono wsparcia dodatkowo 36 osobom bezrobotnym. Na dodatkowe szkolenia zostały skierowane 32 osoby, natomiast jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 4 osoby. Ostateczne wsparcie w ramach projektu otrzymało 411 osób.                 

Projekt zakładał na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia:

- dla osób w wieku 15-30 lat na poziomie co najmniej 40%,
osiągnięto 67%

- dla osób w wieku 50-64 lata na poziomie co najmniej 30%,
osiągnięto 40%

- dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 25%,
osiągnięto 22%

- dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup

  na poziomie 40%, osiągnięto 81%.

 

Realizacja projektu została zakończona 31.12.2013 r.

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2015-02-04 10:18:54)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2015-02-04 10:20:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-akatywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-powiecie-slawienskim-poddzialanie-6-1-3-pokl/208