E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL

 

Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje o zakończeniu realizacji projektu „Młodzi z potencjałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i potencjału do zatrudnienia u 74 osób bezrobotnych z powiatu sławieńskiego do 31.12.2014 r.

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  • Doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania);
  • Wsparcie psychologiczno-doradcze;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Prace interwencyjne;
  • Szkolenia grupowe połączone z odbyciem stażu u pracodawcy.

Projekt przewidywał objęcie wsparciem 74 (39 kobiet i 35 mężczyzn) osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie,  w wieku 15-24 lata,

Efektem realizacji projektu miało być podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, przez co najmniej 30 osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata.

Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2012 roku do 31.12.2014 roku.

Ostatecznie liczba osób bezrobotnych które otrzymały wsparcie w ramach projektu wyniosła 80 (43 kobiet i 37 mężczyzn). Efektywność zatrudnieniowa także przekroczyła wskaźniki założone w projekcie i wyniosła 33 osoby.

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2015-02-04 10:24:16)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2015-02-04 11:08:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Emlodzi-z-potencjalem%E2%80%9D-poddzialanie-6-1-1-pokl/212