E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Młodzi z potencjałem” Poddziałanie 6.1.1 POKL

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Młodzi z potencjałem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i potencjału do zatrudnienia u 74 osób bezrobotnych z powiatu sławieńskiego do 31.12.2014 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

  • Doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania);
  • Wsparcie psychologiczno-doradcze;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne;
  • Szkolenia grupowe połączone z odbyciem stażu u przedsiębiorcy.

 

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 74 osoby bezrobotne (39 kobiet i 35 mężczyzn)  do 25 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie.

Efektem realizacji projektu „Młodzi z potencjałem” będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 40% uczestników/uczestniczek projektu, po jego zakończeniu.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. - 31.12.2014 r.

 

 

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w Dziale Pośrednictwa Pracy, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń (pokój nr 89), oraz w Dziale Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 91) tel. (59) 810-72-91

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2013-03-26 11:12:54)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2013-03-26 11:55:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Emlodzi-z-potencjalem%E2%80%9D-poddzialanie-6-1-1-pokl/198