E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Aktywni w każdym wieku” Poddziałanie 6.1.1 POKL

 

Projekt konkursowy pt. „AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU”

 

realizowany w ramach Priorytetu VI Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 rozpoczął się 1 maja 2012 r. a jago zakończenie nastąpi 31 stycznia 2014 r.

W Projekcie wzięło udział 112 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie należących w 100% do dwóch grup wiekowych tj.:

-osób w wieku 15-24 lata,

-osób w wieku 50-64 lata.

 

W ramach projektu każdy uczestnik/czka otrzymał kompleksowe wsparcie, na które składało się:

 

Ÿ poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania;

Ÿ wsparcie psychologiczno-doradcze;

oraz jedna z form aktywnych tj.:

Ÿ prace interwencyjne dla osób długotrwale bezrobotnych po 50 r. ż.;

lub

Ÿ szkolenia grupowe połączone z odbyciem stażu u pracodawcy.

 

Zaplanowano następujące szkolenia:

  • Kucharz-garmażer
  • Kelner z nauka języka niemieckiego
  • Profesjonalna pokojowa
  • Masaż klasyczny I i II stopnia
  • Przetwórca ryb
  • Stolarz

 

Ponadto uczestnicy projektu mogli ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania poszczególnych form wsparcia.

W roku 2012/2013 realizowane były prace interwencyjne dla 30 osób długotrwale bezrobotnych po 50 roku życia. W I półroczu br. przeprowadzone zostały wszystkie zaplanowane szkolenia, po których bezrobotni skierowani zostali na staż w tych samych branżach. Staże trwały do grudnia. 

Nadrzędnym wskaźnikiem pomiaru celu głównego projektu było osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 40% dla osób do 25 roku życie i 35% dla osób powyżej 50 r. ż., zakładane wskaźniki zostały osiągnięte.

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2015-02-04 10:19:39)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2015-02-04 10:21:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Eaktywni-w-ka%C5%BCdym-wieku%E2%80%9D-poddzialanie-6-1-1-pokl/209