E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Aktywni w każdym wieku” Poddziałanie 6.1.1 POKL

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje. że rozpoczął realizację projektu „Aktywni w każdym wieku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i potencjału do zatrudnienia u 110 osób bezrobotnych z powiatu sławieńskiego do 31.01.2014 r.

 

W ramach projektu planuje się realizację następujących form wsparcia:

Doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania);

Wsparcie psychologiczno-doradcze;

Pośrednictwo pracy;

Prace interwencyjne;

Szkolenia grupowe połączone z odbyciem stażu u pracodawcy.

 

 

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 110 (60 kobiet i 50 mężczyzn) osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie należących do dwóch  grup wiekowych tj.:

- osób w wieku 15-24 lata,

- osób w wieku 50-64 lata.

 

Efektem realizacji projektu będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

przez co najmniej 24 osoby bezrobotne w wieku 15-24 lata oraz 18 osób w wieku 50-64 lata.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2012 roku do 31.01.2014 roku.

 

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w Dziale Pośrednictwa Pracy, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń (pokój nr 89), oraz w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój 91

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2013-03-26 11:11:49)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2013-03-26 11:55:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Eaktywni-w-ka%C5%BCdym-wieku%E2%80%9D-poddzialanie-6-1-1-pokl/197