E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim  (III)"

 

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020

Oś priorytetowa VI Rynek Pracy
Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 30 lat
i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim.

Grupa docelowa - osoby powyżej 30 lat  (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie mają ukończony 30 rok życia), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, dla których określono
I lub II profil pomocy.

W ramach projektu uczestnicy obligatoryjnie zostaną objęci:

  • Indywidualnym Planem Działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • Staże
  • Szkolenia (operator koparko- ładowarki w zakresie III klasy uprawnień; Spawacz- metoda  MAG (135); Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kat. C)
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości”
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Planujemy osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na zakończenie projektu na poziomie:

  • co najmniej 33%- dla osób w wieku 50 lat i więcej;
  • co najmniej 39%- dla kobiet;
  • co najmniej 33%- dla osób niepełnosprawnych;
  • co najmniej 30%- dla osób długotrwale bezrobotnych;
  • co najmniej 38%- dla osób o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu: 2 334 154,00 zł (środki wspólnotowe - 1 984 031,00 zł; krajowy wkład publiczny- 350 123,00 zł)

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

Zainteresowanych pracodawców oraz osoby bezrobotne zapraszamy
do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, tel. 59 810-72-91
w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej  (II piętro):

Staże- pok. 91;  Szkolenia- pok. 87a; Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- pok. 87; Wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy- pok. 87.

 

oraz Filii w Darłowie ul. Wieniawskiego 19c, 76-150 Darłowo- pok. 3,
tel. 94 314-67-72.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2017-05-15 13:19:49)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-07-05 10:29:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Eaktywizacja-osob-pozostajacych-bez-pracy-w-wieku-powy%C5%BCej-30-lat-i-wiecej-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-slawienskim-(iii)%E2%80%9D/247