E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)”

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)”

 

Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie realizował w okresie
od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim.

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

 • Kompleksowe,  indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania- 136 osób;
 • Staże – 110 osób;
 • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej -12 osób;
 • Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 14 osób;
 • Zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia – 17 osób.

Łącznie wsparcie w ramach projektu otrzymało 136 osób (72 kobiety i 64 mężczyzn), w tym:

 • osoby niepełnosprawne – 5 osób;
 • osoby długotrwale bezrobotne – 62 osoby;
 • osoby po 50 roku życia – 35 osób;
 • osoby nisko wykwalifikowane –117 osób.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zastał osiągnięty:

 • w grupie osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 88,89%;
 • w grupie osób niepełnosprawnych na poziomie 100%;
 • w grupie osób po 50 roku życia na poziomie  74,07%;
 • w grupie osób o niskich kwalifikacjach na poziomie 88,89%;
 • w grupie kobiet na poziomie 89,39%.

 

 

Zapisz

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2017-04-04 12:30:36)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-07-05 07:50:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Eaktywizacja-osob-pozostajacych-bez-pracy-w-wieku-powy%C5%BCej-29-roku-%C5%BCycia-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-slawienskim-(ii)%E2%80%9D/238