E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)”

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, że rozpoczął realizację projektu:

 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020


Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym  rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim.

Grupa docelowa – osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane
w PUP (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.
 
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy warunki: jest bezrobotna, nie uczestniczy w kształceniu formalnym  
w trybie stacjonarnym, nie szkoliła się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.W ramach projektu uczestnicy obligatoryjnie zostaną objęci:

  • Indywidualnym Planem Działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy

Ponadto mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • Staże
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości”

 

Planujemy osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na zakończenie projektu na poziomie:

  • co najmniej 17%- dla osób niepełnosprawnych;
  • co najmniej 35%- dla osób długotrwale bezrobotnych;
  • ·        co najmniej 48%- dla osób o niskich kwalifikacjach;
  • co najmniej 43%- dla osób niekwalifikujących się do żadnej w/w grup docelowych.


Wartość projektu: 2 836 675,55 zł
(środki wspólnotowe - 2 606 620,78 zł; krajowy wkład publiczny- 230 054,77 zł)


Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

 

Zainteresowanych pracodawców oraz osoby bezrobotne zapraszamy
do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, tel. 59 810-72-91
w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej  (II piętro):

Staże- pok. 91;  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- pok. 87,

 

oraz Filii w Darłowie ul. Wieniawskiego 19c, 76-150 Darłowo- pok. 3,
tel. 94 314-67-72.

Zapisz

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2017-05-15 13:21:40)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-05-16 10:16:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Eaktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-slawienskim-(iii)%E2%80%9D/248