E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (II)”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w powiecie sławieńskim (II)”

 

Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie realizował w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w powiecie sławieńskim (II)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienie osób młodych do 29 roku życia bez pracy, zarejestrowanych w  PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu. (tzw. młodzież NEET)

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

 • Kompleksowe, indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe                 oraz Indywidualny Plan Działania – 198 osób;
 • Staże – 158 osób;
 • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40 osób;
 • Szkolenia  z zakresu „ABC Przedsiębiorczości” – 30 osób;
 • Zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia – 46 osób.

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu wyniosła 198 osób (126 kobiet i 72 mężczyzn), w tym:

 • osoby niepełnosprawne – 4 osoby;
 • osoby długotrwale bezrobotne – 106 osób.

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych -  162 osoby (101 kobiet i 61 mężczyzn).

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został osiągnięty:

 • w grupie osób niepełnosprawnych na poziomie 33,33%;
 • w grupie osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 83,12%;
 • w grupie osób o niskich kwalifikacjach na poziomie 83,61%;
 • w grupie osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych 100%

 

Zapisz

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2017-04-04 12:29:23)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-05-16 10:16:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Eaktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-slawienskim-(ii)%E2%80%9D/237