E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (I)”

 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w powiecie sławieńskim (I)”

 

Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie realizował w okresie od 01.01.2015 roku do 31.03.2016 roku projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w powiecie sławieńskim (I)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienie osób młodych do 29 roku życia bez pracy, zarejestrowanych w  PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu. (tzw. młodzież NEET)

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (Indywidualny Plan Działania) – 191 osób;
  • Staże – 176 osób;
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 15 osób;
  • Szkolenia  z zakresu ABC Przedsiębiorczości – 10 osób;
  • Zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia – 48 osób.

Ostatecznie liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu wyniosła 191 osób (113 kobiet i 78 mężczyzn), w tym:

  • osoby niepełnosprawne – 6 osób;
  • osoby długotrwale bezrobotne – 88 osób.

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych -  158 osób (95 kobiet i 63 mężczyzn).

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został osiągnięty:

  • w grupie osób niepełnosprawnych na poziomie 20%;
  • w grupie osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 81,25%;
  • w grupie osób o niskich kwalifikacjach na poziomie 80,65%.

Zapisz

Strona dodana przez: Wojciech Skibiński (2016-08-16 14:09:54)
Zredagowana przez: Wojciech Skibiński (2017-05-16 10:16:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/projekt-%E2%80%9Eaktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-slawienskim-(i)%E2%80%9D/229