E-Zapytanie Klawisze dostępu

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pomocy pracodawcy w doborze kandydatów do pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

 

Doradcy zawodowi

informują o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

udzielają porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badają zainteresowania i uzdolnienia zawodowe,

kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia (wyłącznie za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy),

inspirują, organizują i prowadzą grupowe porady zawodowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

 

Doradcy zawodowi udzielają pomocy pracodawcy:

w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielenie porad zawodowych

 

 

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

dostępności usług dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,

dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,

równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową, 

swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,

bezpłatności usług,

poufności i ochrony danych

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. nr 69 poz. 415 ze zmianami).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 90 lub wysyłając e-mail na adres: h.siwek@pupslawno.pl


                Wykaz grupowych porad , informacji zawodowych i zajęć w Klubie Pracy  organizowanych  przez

 

                 doradców zawodowych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie w  II  kwartale  2016  roku

 

 

Nazwa zajęć

Termin

zajęć

Tematyka Miejsce przyjmowania zgłoszeń Uwagi
Informacja zawodowa grupowa
dotycząca działalności i usług
Powiatowego Urzędu Pracy
w  Sławnie
13.05.2016r

godz.10:00
Przewodnik po Urzędzie
– ABC osoby zarejestrowanej
w PUP

Zapisów dokonują

doradcy klienta.


Zajęcia są skierowane
do osób bezrobotnych
bądź poszukujących
pracy,zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie.

Informacja zawodowa grupowa
dotycząca działalności i usług
Powiatowego Urzędu Pracy
w  Sławnie

23.05.2016r

 

godz. 10:00

Przewodnik po Urzędzie
– ABC osoby zarejestrowanej

w PUP

Informacja zawodowa grupowa
dotycząca działalności i usług
Powiatowego Urzędu Pracy
w  Sławnie

24.06.2016r

 

godz. 10:00

Przewodnik po Urzędzie
– ABC osoby zarejestrowanej

w PUP

 
Zawodowa porada grupowa

Przygotowanie do wejścia
na rynek pracy
17.06.2016r.

Poznanie zasad i kształtowanie

umiejętności pisania życiorysu

zawodowego, listu motywacyjnego.
Analiza najczęściej stosowanych
sposobów poszukiwania pracy.

Przygotowanie uczestników do
prezentowania swoich umiejętności
i wiedzy na rozmowie kwalifikacyjnej. Analiza najczęściej popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Trening rozmowy kwalifikacyjnej.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2016-04-25 10:48:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67