E-Zapytanie Klawisze dostępu

Pożyczka na stworzenie stanowiska pracy

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

 

Ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków Unii Europejskiej mogą być finansowane pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy:

a) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,

b) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,

c) niepublicznemu przedszkolu,  i niepublicznej szkole,

d) żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek podmiotu, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy,
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość  przeciętnego wynagrodzenia.

Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 2,25%.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Spłata następuje w równych ratach, płatnych na rachunek pośrednika finansowego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona podmiotom:

1) niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;

2) niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

3) niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych;

4) niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

 

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki, jest weksel własny in blanco
i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki.

 

Podstawą rozliczenia pożyczki, są opłacone faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe.

 

Pożyczki udzielane są przez Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego:

ul. Małkowskiego 30/1 (2 piętro), 70-304 Szczecin

tel. 731-348-632Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.30-17.30

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie internetowej: 

http://www.ecdf.pl/fundusz-pozyczkowy-oferta/wsparcie-w-starcie-ii

Strona dodana przez: PUP Sławno (2015-02-13 12:57:09)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2015-02-13 13:04:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/po%C5%BCyczka-na-stworzenie-stanowiska-pracy/215