E-Zapytanie Klawisze dostępu

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków Unii Europejskiej mogą być finansowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej:

a) osobom bezrobotnym,

b) osobom poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskaniu tytułu zawodowego,

c) studentom ostatniego roku studiów.

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek osoby, po przedstawieniu opisu
i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, 
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość  przeciętnego wynagrodzenia.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat. Spłata następuje w równych ratach, płatnych na rachunek pośrednika finansowego.

 

Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 2,25%.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może zostać udzielona osobom:

1) niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

2) niezatrudnionym oraz niewykonującym innej pracy zarobkowej;

3) nieprowadzącym działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki.

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki, jest weksel własny in blanco
i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki.

 

Podstawą rozliczenia pożyczki, są opłacone faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe.

 

Pożyczki udzielane są przez Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego:

ul. Małkowskiego 30/1 (2 piętro), 70-304 Szczecin

tel. 731-348-632Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.30-17.30

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie internetowej: 

http://www.ecdf.pl/fundusz-pozyczkowy-oferta/wsparcie-w-starcie-ii

Strona dodana przez: PUP Sławno (2015-02-13 13:01:19)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2015-02-13 13:04:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/po%C5%BCyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/216