E-Zapytanie Klawisze dostępu

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZATRUDNIENIA W KRAJACH UE/EOG:

 

OSOBY POWRACAJĄCE Z ZATRUDNIENIA W KRAJACH UE/EOG WINNY OPRÓCZ DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W PUNKCIE „ DOKUMENTY WYMAGANE DO PIERWSZEJ REJESTRACJI JAKO BEZROBOTNY” PRZEDŁOŻYĆ ORYGINAŁ I KOPIĘ DOKUMENTU U1 KTÓRE WYSTAWIA INSTYTUCJA WŁAŚCIWA PAŃSTWA OSTATNIEGO MIEJSCA ZATRUDNIENIA.W PRZYPADKU BRAKU TYCH DOKUMENTÓW RZEDKŁADAJĄ DODATKOWO NUMER UBEZPIECZENIA ,UMOWĘ O PRACĘ, ŚWIADECTWA PRACY, KONTRAKTY, ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE OSIĄGNIĘTE WYNAGRODZENIA, DOKUMENT P-45 i P-60.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:33:19)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2013-05-15 12:30:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-powracajacych-z-zatrudnienia-w-krajach-ue-eog/52