E-Zapytanie Klawisze dostępu

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY Z PRAWEM DO TRANSFERU ZASIŁKU Z TYTUŁU BEZROBOCIA:

Poza dokumentami wymaganymi do  rejestracji osób poszukujących pracy, osoby z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia z państw Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinny w dniu rejestracji przedstawić  dokument U2-zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, który wystawia instytucja  właściwa danego państwa.

Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy  należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG i nie później niż do dnia wskazanego w dokumencie U2.

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:39:51)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2013-05-15 12:07:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-poszukujacych-pracy-z-prawem-do-transferu/58