E-Zapytanie Klawisze dostępu

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI JAKO POSZUKUJĄCY PRACY:

 

 

 Osoba  rejestrująca  się  przedkłada  do  wglądu  pracownikowi  PUP  dokonującemu  rejestracji

     następujące  dokumenty:

     1/  dowód  osobisty  lub  inny  dokument  tożsamości

     2/  dyplom,  świadectwo  ukończenia  szkoły  lub  świadectwo  szkolne  albo  zaświadczenie

          o  ukończeniu  kursu  lub  szkolenia 

     3/  świadectwa  pracy, decyzje o pobieraniu renty  oraz  inne  dokumenty  niezbędne  do  ustalenia  jej  uprawnień

     4/  dokument  stwierdzający  przeciwwskazania  do  wykonywania  określonych  prac,  jeżeli taki  dokument  posiada 

     5/  Osoba  niepełnosprawna,  oprócz  wyżej wymienionych dokumentów, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

 

Podstawa  prawna :

* Ustawa   z  dnia  20  kwietnia  2004 roku  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy ( Dz..U.  z  2008 r. Nr 69  poz. 415  ze  zm.) 

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: PUP Sławno (2013-05-15 12:30:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupslawno.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56